Izraz
cluster
Prevodi
 • roj 7
 • gruča 4
 • grozd 3
 • kopica 0
Komentarji
 • V Velikem angleško-slovenskem slovarju za glagol "cluster" piše:

  cluster2 [kla´st*]
  1. vt nakopièiti, na kup dati;
  2. vi zbirati se; rojiti; (round) zgrniti, zbrati se

  Omenjen je torej slovenski glagol "rojiti" (in ne morda "grozditi" ipd), torej je logičen prevod samostalnika "cluster" tudi "roj".

  Tak prevod uporablja tudi prof. Nikola Pavešić v svojem učbeniku "Razpoznavanje vzorcev".
  Dne 08/23/2012 ob 12:03 a.m. objavil Simon Dobrisek
 • Po mojem mnenju je zelo odvisno od uporabe.

  "Globular cluster" ima na primer zelo uveljavljen prevod "Zvezdna kopica".
  Dne 09/17/2013 ob 12:34 p.m. objavil Ciril Bohak