Izraz
principal component analysis
Prevodi
  • analiza glavnih komponent 0
Komentarji
  • Npr. visual information = vizualna informacija
    Dne 03/13/2006 ob 12:10 p.m. objavil Danijel Skočaj