Izraz
clustering
Prevodi
  • rojenje 6
  • gručenje 1
  • kopičenje 1
Komentarji
  • V Velikem angleško-slovenskem slovarju za glagol "cluster" piše: cluster2 [kla´st*] 1. vt nakopièiti, na kup dati; 2. vi zbirati se; rojiti; (round) zgrniti, zbrati se Omenjen je torej slovenski glagol "rojiti" (in ne morda "grozditi", gručiti ipd)
    Dne 08/23/2012 ob 12:04 a.m. objavil Simon Dobrisek