Izraz
correspondence
Prevodi
  • korespondenca 0
  • soodzivnost 0
  • ujemanje 0
Komentarji
  • Iz SSKJ: **korespondenca** -e ž (e): 2. knjiž. //zveza, povezava//: iskal je korespondenco z družbeno bitjo; gre le za simbolično korespondenco med njima

    Tale prevod se mi zdi boljši in bolj uveljavljen. Soodzivnost se mi ne zdi najbolj posrečena. Dve točki imata lahko natančno enak odziv, pa nista korespondenčni.
    Dne 02/16/2006 ob 9:28 a.m. objavil Danijel Skočaj