Izraz
intersection over union
Prevodi
  • razmerje presek:unija 1
  • presek nad unijo 0
Komentarji
  • Ni komentarjev